Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fyzikální metalurgie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321071 Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Janovec, Jana Sobotová
Přednášející:
Jiří Janovec, Jana Sobotová, Petr Zuna
Cvičící:
Jiří Janovec, Jan Krčil, Jana Sobotová, Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

The course deals with the relationship between the properties of technical materials and degradation processes, ie material failure, fatigue, creep, corrosion, wear and radiation damage.

Požadavky:

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena

Osnova přednášek:

1.Termodynamika čistých kovů a slitin

2.Difúze v kovech a slitinách

3.Fázové přeměny

4.Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky

5.Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky

6.Deformační chování kovů a slitin

7.Zpevňovací mechanismy

8.Odpevňovací pochody (zotavení a rekrystalizace)

9.Rozvoj porušení a lom

10.Lomová mechanika

11.Únava a únavové poškození

12.Tečení a lom při tečení

13.Koroze, opotřebení a radiační poškození

Osnova cvičení:

Termodynamika, exponent a modul zpevnění, lomová mechanika, aktivační energie rekrystalizace, únavové zkoušky

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J., MACEK, K., ZUNA, P. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]PLUHAŘ, J. a kol. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, ALFA Praha 1987

[3]FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-311
Krčil J.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-311
Krčil J.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
místnost KN:A-311
Krčil J.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA311
Út
St
místnost KN:A-221
Sobotová J.
Janovec J.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA221
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888706.html