Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt odlitku, výkovku, výlisku, svařence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332010 KZ 5 1P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Zásady přípravy výroby strojních součástí s ohledem na požadovanou jakost a hospodárnost výroby. Navrhování výrobních postupů, nástrojů, materiálu a strojního vybavení sléváren, kováren, lisoven a svařoven. Úpravy konstrukce strojních součástí s ohledem na výrobní technologii, předepsaný materiál a objem výroby. Stanovení technologických přídavků, výrobních podmínek, parametrů a výrobních časů. Základní kapacitní propočty. Podklady pro kalkulaci nákladů. Návrhy a porovnávání alternativních řešení.

Požadavky:

Absolvování předmětů:Technologie 1, Teorie slévání a Teorie spojování a dělení materiálu.

Osnova přednášek:

Úloha a cíle technické přípravy výroby. Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii, požadovanou jakost a objem výroby. Technologické přídavky. Opatření ke zlepšení a udržení jakosti. Zásady volby materiálu s ohledem na způsob výroby. Výhody, oblasti použití a rizika jednotlivých slitin. Základy návrhu postupu výroby odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Návrh výrobních podmínek, základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, strojů a potřebných zařízení. Výchozí podklady pro kalkulaci výrobních nákladů.

Osnova cvičení:

Úpravy konstrukce součástí s ohledem na výrobní technologii a objem výroby. Návrh technologických přídavků a opatření k dosažení požadované jakosti výrobků. Úpravy volby materiálu s ohledem na postup výroby. Návrh postupu výroby odlitku, výkovku, výlisku a svařence. Návrh výrobních podmínek a základní kapacitní propočty. Volba modelového zařízení, nástrojů, přípravků, pomocných materiálů, strojů a zařízení. Odhad výrobních nákladů.

Cíle studia:

Naučit se využívat širokou škálu poznatků a podkladů pro výběr optimálního způsobu výroby, materiálů, postupů, nástrojů a vybavení ve strojírenské výrobě, s ohledem na požadovanou jakost výrobků a efektivnost nákladů.

Studijní materiály:

Bednář, B. a kol: Technologičnost konstrukce I. Vydavatelství ČVUT, 2005

Král, M. - Dunovský, J. - Bednář, B.: Projektování výrobních procesů - návody ke cvičení. Vydavatelství ČVUT, 1989

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888606.html