Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Nekovové materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321073 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeňka Jeníková
Přednášející:
Zdeňka Jeníková
Cvičící:
Zdeňka Jeníková
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Přednášky pokrývají celou škálu nekovových strojírenských materiálů, největší podíl přednášek je věnován materiálům polymerním, které mají ve strojírenství nejširší uplatnění a objem jejich spotřeby výrazně převyšuje ostatní nekovové materiály. Důraz je kladen na vysvětlení a pochopení specifických pojmů v oblasti nekovových materiálů. Přednášky se dotýkají i normalizačních, ekologických a ekonomických aspektů vyplývajících z rozdílných vlastností

Požadavky:

100% účast na cvičení, odevzdaná semestrální práce, která zahrnuje a hodnotí všechna měření v průběhu semestru

Osnova přednášek:

1.Základy chemie polymerních materiálů

2.Aditiva do plastů a jejich funkce

3.Molekulární a nadmolekulární struktura polymerů

4.Tepelné vlastnosti polymerů

5.Fyzikální a chemické vlastnosti polymerů

6.Mechanické vlastnosti polymerů, teplotní a časové závislosti

7.Lomové chování polymerních materiálů

8.Degradační procesy v polymerních materiálech

9.Polymerní směsi a slitiny

10.Přehled konstrukčních plastů a specifické vlastnosti jednotlivých typů

11.Kompozitní materiály, matrice a výztuže

12.Technické pryže, struktura a vlastnosti

13.Konstrukční keramika, krystalová struktura a vlastnosti

14.Uhlíkové materiály, struktura a vlastnosti

Osnova cvičení:

1.Identifikace plastů

2.Příprava vzorků pro experimentální měření

3.Stanovení tahových vlastností vzorků z nevyztužených a vyztužených plastů

4.Stanovení ohybových vlastností kompozitních materiálů

5.Měření hustoty vzorků z nekovových materiálů

6.Určení teplotně zabarvených charakteristik polymerních materiálů

7.Měření nasákavosti

8.Pozorování struktury polymerů

9.Vyhodnocování rychlosti růstu polymerních útvarů

10.Dimenzování trubek z plastů a výpočet velikosti přípustného namáhání vnitřním přetlakem

11.Sestrojení časové závislosti modulu pružnosti materiálů na bázi polymerů

12.Provedení a vyhodnocení zkoušky rázem v ohybu nevyztužených a vyztužených plastů

13.Diagnostika nehomogenit ve struktuře ve struktuře nekovových materiálů

14.Test

Cíle studia:

Vybavit studenty ucelenými a podnětnými znalostmi o nekovových materiálech používaných v moderním strojním inženýrství. Předmět je rovněž zaměřen na pochopení zásadních rozdílů materiálových vlastností mezi nekovovými a kovovými materiály a tím na výchovu studentů ke komplexnímu materiálovému myšlení.

Studijní materiály:

[1]Meissner, Bohumil a Václav Zilvar. Fyzika polymerů: Struktura a vlastnosti polymerních materiálů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987.

[2]Macek, Karel a kol. Materiálové inženýrství: cvičení. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003.

[3]Agarwal, Bhagwan D. a Lawrence J. Broutman. Vláknové kompozity. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. 294 s.

[4]Ehreinstein, Gottfried W. : Polymerní kompozitní materially, 1. vyd., Nakladatelství Scientia, Praha, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-404
Jeníková Z.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA404
místnost KN:A-309
Jeníková Z.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost KN:A-309
Jeníková Z.
16:00–17:30
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
Út
St
místnost KN:A-215
Jeníková Z.
14:15–15:45
(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888006.html