Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do elektrotechniky pro technology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141204 Z,ZK 4 2P+0C+2L česky
Garant předmětu:
Jan Chyský, Lubomír Musálek
Přednášející:
Jan Chyský, Lubomír Musálek
Cvičící:
Miroslav Cerman, Jan Chyský, Pavel Mrzena, Lubomír Musálek, Lukáš Novák, Martin Novák, Zdeněk Novák, Zuzana Sedlecká, Oleg Sivkov, Josef Vlček
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Prvky elektrických obvodů. Elektrické obvody s DC a AC zdroji. Symbolicko-komplexní metoda. Elektrický výkon a energie. Elektrická síť.

Dioda, tranzistor, tyristor, operační zesilovač. Obvody analogové a číslicové elektroniky.

Elektromagnet. Transformátor, . Indukční stroj. Synchronní stroje. Stejnosměrné stroje. .

Požadavky:

Matematika 1, 2, 3, Fyzika

Osnova přednášek:

1.Vyhláška ČBU a ČUBP 50/78 Sb. a základní elektr. normy

2.Prvky el. obvodů R, L, C, U, I. Metody řešení el. obvodů ve stacionárním a harmonickém ustálenám stavu - SKM 1f. a 3f.

3.Elektrický výkon. Řešení obvodů v nestacionárním stavu, přechodové jevy

4.Diody, usměrňovače neříz. a řízený, Zenerova dioda, stabilizátor, spínaný zdroj, Tranzistor unipolární (a bipolární), tyristor, triak,

5.Operační zesilovač a jeho aplikace v měřicí technice. Zákl. číslicové techniky. Tranzistor ve spínacím režimu, spínání ind.zátěže.

6.Negátor. Převodníky úrovní. Kombinační, sekvenční log. obvody.Mikropočítač.

7.Zákl. magn. obvodů, elektromagnety.

8.Transformátor, charakterisky, návrh. Princip asynchronního motoru, typy a provozní vlastnosti.

9.Momentové char. asynch. motorů, speciální motory.

10.Frekvenční řízení asynch. motorů, f. měnič a jeho nastavení.

11.Stejnosměrný stroj, konstrukce, charakteristiky. Reakce kotvy a její potlačení.

12.Synchronní a reluktanční stroje. Krokové motory a jejich řízení

13.Elektrické rozvodné sítě, jejich zdroje. Přístrojová instrumentace sítí.

Osnova cvičení:

1.Školení bezp. práce v místní aplikaci ÚPŘT, Ukázky elektr. instalace (rozvaděč v laboratoři el. strojů)

2.TEST BP !!! Měření a řešení obvodů ve stac. stavu, zdroje

3.opravný test BP- kdo nenapíše = druhý zápis za rok Měření nastavení jistění a ochran v síti NN, měření impedancí ochr. smyček

4.Měření R, L, C, Měření a řešení obvodů ve přechodovém stavu, práce s osciloskopem.Řešení lin. obvodů s harm.napájení (SKM)

5.Měření výkonů 1.f. a 3f.

6.Diody. Usměrňovače, řízený usměr., oteplení, měření zatěžovacích char. a zvlnění, spínaný zdroj.

7.Měření UNIPOLÁRNÍCH tranzistorů, zesilovací stupeň, negátor. Operační zesilovač, invertor, integrátor, měření ofsetů.

8.Magnetické obvody, charakteristika elektromagnetu, stykačová automatika.

9.Měření transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristika

10.Asynchr. motor, svorkovnice, měření napr a nakr. , ukázka napětěvého a frekvenčního řízení.

11.Asynchr. motor, měření momentových charakteristik.

12.Zatěžování stejnosměrných strojů ? mechanické charakteristiky cize buzeného a sériového motoru.

13.Regulační charakteristiky cize buzeného DC motoru napájeného z pulzního měniče /Synchronný generátor (skupiny se vymění uprostřed cvičení)

Cíle studia:

Získání základních vědomostí z elektrotechniky a elektroniky pro posluchače bakalářského studia

Získání kvalifikace poučené §4 dle vyhl. č.50/78 sB.

Studijní materiály:

Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika, Vydavatelství ČVUT, 2002,

ISBN 80-01-02466-0

Uhlíř I. a kol., Elektrické stroje a pohony, Vydavatelství ČVUT, 2002,

ISBN 80-01-02482-2

http://elektro.fs.cvut.cz/literatura.html

Poznámka:

Jen zimní semestr

Další informace:
http://elektro.fs.cvut.cz/ZS/2141204.html
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C1-312
Musálek L.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:F3-109
Mrzena P.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
Út
místnost T4:F3-109
Musálek L.
09:00–10:30
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887806.html