Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Perspektivní materiály ve strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2322042 KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět perspektivní materiály uvádí přehled vybraných skupin nejnovějších konstrukčních materiálů. Je prezentován jejich vývoj a fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto materiálů a uvedeny nejpoužívanější typy těchto materiálů. Doloženy jsou jejich základní charakteristiky včetně ekonomických úvah a světoví výrobci. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Požadavky:

Účast na cvičení 90 %,

Vypracování projektu : Rešerše nových materiálů pro téma diplomové práce.

Osnova přednášek:

1.Vysokopevnostní oceli na svařované konstrukce

2.Nové materiály v automobilovém průmyslu

3.Vývoj nových korozivzdorných ocelí a slitin Ni a Co

4.Nové žáropevné materiály pro nadkritické a superkritické elektrárny

5.Nové materiály v jaderné energetice

6.Vývoj v oblasti neželezných kovů

7.Nová keramika, plasty a kompozity

Osnova cvičení:

Měření velikosti zrna, nárůst pevnostních a houževnatostních charakteristik jemnozrnných ocelí, označování a vlastnosti termomechanicky zpracovávaných vysokopevných ocelí, nové mechanické charakteristiky karosářských plechů, mechanizmy zpevňování nových Fe-Al (LIP) automobilových ocelí, fázová analýza duplexních korozivzdorných ocelí, růst žáropevnosti a korozivzdornosti nových Ni slitin, diagnostické metody hodnocení životnosti klasických elektráren, použití Small Punch Testů pro hodnocení spolehlivosti provozu elektrárny, vývoj zirkoniových materiálů na palivové články v jaderné energetice, vývoj materiálů na tlakové nádoby pro různé typy jaderných reaktorů, použití lithiem vytvrzovaných Al slitin , lomová mechanika kompozitních soustav.

Náhradní cvičení - exkurze

Cíle studia:

Seznámit studenty s rozsáhlou oblastí nových konstrukčních materiálů se zaměřením na využití ve strojírenství.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887606.html