Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kovové materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321072 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Zuna
Přednášející:
Jakub Horník, Jiří Janovec, Petr Zuna
Cvičící:
Elena Čižmárová, Jakub Horník, Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Kovové materiály. Rozdělení kovových materiálů. Oceli. Nízkouhlíkové svařitelné oceli se zvýšenou pevností. Vysokopevné oceli. Nerezavějící oceli. Austenitické nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli. Žáruvzdorné a žárupevné materiály. Nástrojové oceli. Slitiny neželezných kovů - základní rozdělení. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Titan a jeho slitiny. Tepelné zpracování kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.

Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.

Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.

Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.

Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.

Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.

Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.

Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.

Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.

Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.

Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.

Hliník a jeho slitiny.

Titan a jeho slitiny.

Osnova cvičení:

Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.

Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.

Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.

Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.

Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.

Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.

Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.

Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.

Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.

Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.

Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.

Hliník a jeho slitiny.

Titan a jeho slitiny.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti studentů navazujícího magisterského studijního programu z oblasti kovových materiálů - slitin železa a neželezných kovů. Obeznámit studenty se současnými trendy ve vývoji kovových materiálů.

Studijní materiály:

Macek, K., Janovec, J., Jurči, P., Zuna, P.: Kovové materiály, Nakladatelství ČVUT 2006, vysokoškolské skriptum

Pluhař, J., Puškár, A., Koutský, J., Macek, K., Beneš, V.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL/ALFA, Praha 1987

Kolektiv autorů POLDI: Nástrojové oceli a jejich použití, Poldi Kladno, 1985, 2 díly

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-215
Horník J.
Janovec J.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
Út
St
Čt
místnost KN:A-309
Čižmárová E.
Horník J.

09:00–10:30
(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost KN:A-309
Čižmárová E.
Horník J.

12:30–14:00
(paralelka 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887506.html