Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kovové materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321072 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Kovové materiály. Rozdělení kovových materiálů. Oceli. Nízkouhlíkové svařitelné oceli se zvýšenou pevností. Vysokopevné oceli. Nerezavějící oceli. Austenitické nerezavějící oceli, feritické nerezavějící oceli. Žáruvzdorné a žárupevné materiály. Nástrojové oceli. Slitiny neželezných kovů - základní rozdělení. Měď a její slitiny. Hliník a jeho slitiny. Titan a jeho slitiny. Tepelné zpracování kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.

Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.

Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.

Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.

Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.

Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.

Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.

Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.

Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.

Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.

Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.

Hliník a jeho slitiny.

Titan a jeho slitiny.

Osnova cvičení:

Úvod. Rozdělení kovových materiálů. Podstata zpevňování kovových materiálů.

Svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu - druhy ocelí, výroba, zpracování.

Vysokopevné oceli - principy dosahování vysoké pevnosti, oceli maraging, sekundárně vytvrditelné oceli.

Korozivzdorné materiály. Koroze. Výroba korozivzdorných ocelí, druhy a jejich hlavní vlastnosti.

Oceli feritické, austenitické, martenzitické, duplexní. Neželezné korozivzdorné materiály.

Tečení. Relaxace. Žáropevné oceli, podstata žáropevnosti.

Feritické a bainitické oceli. Austenitické oceli. Martenzitické oceli. Slitiny niklu a kobaltu. Vysokotavitelné kovy.

Nástrojové materiály. Podstata. Nejdůležitější vlastnosti. Výroba a zpracování. Použití.

Oceli nelegované a nízkolegované. Zpracování a použití. Oceli subledeburitické. Oceli pro práci za tepla.

Ledeburitické oceli, rychlořezné oceli. Ostatní nástrojové materiály.

Měď a její slitiny. Bronzy. Mosazi.

Hliník a jeho slitiny.

Titan a jeho slitiny.

Cíle studia:

Prohloubit znalosti studentů navazujícího magisterského studijního programu z oblasti kovových materiálů - slitin železa a neželezných kovů. Obeznámit studenty se současnými trendy ve vývoji kovových materiálů.

Studijní materiály:

Macek, K., Janovec, J., Jurči, P., Zuna, P.: Kovové materiály, Nakladatelství ČVUT 2006, vysokoškolské skriptum

Pluhař, J., Puškár, A., Koutský, J., Macek, K., Beneš, V.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL/ALFA, Praha 1987

Kolektiv autorů POLDI: Nástrojové oceli a jejich použití, Poldi Kladno, 1985, 2 díly

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1887506.html