Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Building and HVAC Systems Simulation

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162016 KZ 3 1P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Vybrané statě z modelování a simulací pro techniku prostředí se zaměřením na proudění v budovách, solární techniku a regulaci systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Tento předmět navazuje na E162009.

Požadavky:

Navazující předmět pro studenty, kteří absolvovali E162009 Introduction to Building Performance Simulation.

Osnova přednášek:

Uzlová metoda modelování proudění vzduchu, modelování solárních systémů, modelování klimatizačních zařízení a jejich regulace.

Osnova cvičení:

Simulace přirozeného vztlaku, proudění vzduchu v dvojité fasádě, větrání tunelu, solární soustava pro ohřev vody, solární soustava kombinovaná s tepelným čerpadlem, modelování regulačních obvodů, základní typy regulátorů, simulace klimatizačních systémů (plant simulation), propojení s modelem budovy a proudění vzduchu.

Cíle studia:

Teoretické poznatky a praktické dovednosti v oblasti simulací systémů vytápění, větrání a klimatizace.

Studijní materiály:

Clarke, J. A. Energy Simulation in Building Design. 2nd edition. Butterworth-Heinemann, Oxford 2001. ISBN 0-750-65082-6. 362 s.

Malkawi A., Augenbroe G. (eds.) Advanced building simulation. Spon Press, New York 2003. ISBN -415-32123-9. 252 s.

Hensen J.L.M., Lamberts R. Building performance simulation for design and operation.Spon Press, London 2011. ISBN 978-0-415-47414-6. 507 s.

Poznámka:
Další informace:
http://www.bwk.tue.nl/bps/hensen/courses.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1834406.html