Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Security v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23SCT KZ 4 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Rozdělení letiště z pohledu bezpečnosti, bezpečnostní design, standardy a úmluvy, formy rizika obecně, analýza a management rizika v pozemní bezpečnosti, krizové plány, bezpečnostní model letiště, identifikační a bezpečnostní systémy, radarové systémy a jejich úloha v zabezpečení provozu, skenovací systémy, rentgeny a mikrovlnné skenery, zpravodajské služby, bezpečnostní složky na letišti, technologie používané pro zajištění pozemní bezpečnosti.

Požadavky:

Literatura k předmětu bude určována průběžně spolu s odkazy na příslušné prameny během přednášek. Student by měl sledovat témata sám.

Prezentace z přednášek jsou zveřejňovány na elektronickém výukovém systému K623 https://moodlek623.fd.cvut.cz/

Přihlašování:

Username: fakultní e-mail (např. - novotny@fd.cvut.cz))

Password: heslo do fakultní sítě

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu (mohou se změnit, pokud bude změněna forma výuky - kontaktní/distanční):

- odevzdaná semestrální práce (pokud bude zadána)

- písemný test (cca 40 min.), cca 10 otázek

- ústní pohovor.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou pozemního zabezpečení letecké dopravy.

Studijní materiály:

Sweet, K.: Aviation and Airport Security: Terrorism and Safety Concerns, CRC Press 2008

Paolo Remagnino, Dorothy N. Monekosso, Lakhmi C. Jain: Innovations in Defence Support Systems 2, Springer Berlin, 2011, e-book

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1832906.html