Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecké informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14LIS Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Seznámení se s informačními systémy používanými v letecké dopravě. Jako jsou systémy pro prodej a knihování letenek, distribuční a odbavovací systémy, systém pro optimalizaci výnosů na principu regulace knihování do jednotlivých cenově odlišných tříd apod.

Požadavky:

Základní orientace v oboru informačních systémů a počítačových sítí.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání základních teoretických a částečně i praktických znalostí o leteckých informačních systémech.

Studijní materiály:

Moos, P., Malinovský, V.: Informační systémy a tecgnologie, UK MFF, 2006,

ISBN 80-903298-5-3

Zelinka, T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1832606.html