Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení v komplexních systémech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20RKS Z,ZK 7 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Pokročilejší metody teorie automatického řízení, stavové, nelineární, adaptivní a fuzzy řízení a základy stochatického řízení s přihlédnutím k aplikacím v dopravní technice. Metodiky teorie automatů, hybridních systémú a aliancí s neurčitostmi s využitím genetických algoritmů, predikcí časových řad a konceptu informačního výkonu.

Požadavky:

Základní znalosti matematiky, elektrotechniky a mechaniky, systémové analýzy a teorie grafů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s možnostmi pokročilých metod teorie řízení a demonstrace jejich použití zejména na řízení dopravních prostředků a dopravních toků. Metodiky práce s automaty, složitými hybridními a neurčitými systémy a aliancemi s využitím genetických algoritmů, predikce časových řad a konceptů informačního výkonu a analýzy rekonstruovatelnosti.

Studijní materiály:

Vysoký P.: Systémy řízení dopravních prostředků, ČVUT, Praha, 2004

Hyniová K.: Řídicí technika, ČVUT, Praha, 2005

Balátě J.: Automatické řízení, BEN, Praha, 2004

Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999

Klir G.: Facets of System Science, Plenum, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1832006.html