Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematické algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MAG KZ 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Teoretické poznatky o principech tvorby základních algoritmů v oblasti diskrétní a numerické matematiky. Praktické úlohy na procvičení vybraných algoritmů, analýza přesnosti numerických algoritmů a porovnání různých variant numerického výpočtu.

Požadavky:

Znalost prostředí a jazyka MATLAB a vyššího programovacího jazyka typu C++ či Python. Znalost základních programovacích technik a algoritmů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Algoritmizace úloh z reálného světa, vlastní implementace vybraných algoritmů v prostředí MATLAB či zvoleném vyšším programovacím jazyce.

Studijní materiály:

R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik: Concrete Mathematics, Addison - Wesley Publishing Company, Inc., 2004

M. T. Heath: Scientific Computing: An Introductory Survey. 2nd edition. McGraw-Hill, 2002

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms. 2nd edition. The MIT Press / McGraw-Hill, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1831406.html