Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doprava v územním plánování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DVUP KZ 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Vysvětlení základních pojmů územního plánování v souvislosti se zásadami dopravního řešení. Vliv dopravy na velikost a tvar města, principy řešení různých druhů dopravy. Návrh dopravní zklidnění vybrané části města, řešení dopravy v klidu. Zpracování komplexní dopravní studie.

Požadavky:

znalosti v oblasti konstrukce, vedení a projektování dopravních cest, provozu na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh hierarchizace dopravní sítě ve městě, návrh dopravně zklidněných komunikací, řešení dopravy v klidu, dopravní řešení suburbanizovaných území.

Studijní materiály:

Maier K.: Územní plánování, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2000

Jirava P.: Dopravní řešení v územních plánech, Praha, Vydavatelství ČVUT

Stavební zákon 183/2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1830506.html