Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strojírenská ergonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381107 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Horejc
Přednášející:
Ladislav Vaniš
Cvičící:
Ladislav Vaniš
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu „Strojírenská ergonomie“ je seznámit posluchače s problémy,

omezeními a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace,

se systémem člověk - technika ( stroj ) - prostředí. Charakter předmětu vychází

z antropocentrického principu, tedy že každý systém ČTP ať již ve výrobní,

řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno jednoznačně přizpůsobit

možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy daného člověka.

Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování systému

ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat racionalizační

opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi

FS dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit

optimální pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých

podřízených. Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce.

Požadavky:

Vypracování osmi laboratorních úloh. Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 5 stran textu.

Zkouška z těchto témat:

1. Ergonomie a Ergatika.Model ohrožení.

2. Antropocentrismus. Fyzické parametry člověka.

3. Smyslové parametry člověka. Mentální parametry.

4. Spolehlivost lidského činitele. Technika - rozměrové řešení.

5. Komunikace člověk - technika. Ovladače. Sdělovače.

6. Vazby ovladač - sdělovač. Vybavení pracoviště.

7. Technická estetika. Prostředí.

8. Osvětlení. Záření. Hluk. Chvění a otřesy.

9. Klimatické podmínky. Barevné řešení.

10. Zátěž fyzická. Metody měření. Zátěž psychická. Metody měření.

11. Ekonomie pohybů a režim práce. Bezpečnost práce.

12. Hygiena práce. Sociální podmínky a životní prostředí.

13. Ergonomické projektování. Normování lidské práce.

14. Ukazatele lidské práce. Rizikovost.

Osnova přednášek:

Ergonomický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - fyziologické,

psychické a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače a komunikační

zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - osvětlení, záření,

hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická a mentální zátěž.

Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. Ergonomické projektování.

Normování lidské práce její hodnocení.

Osnova cvičení:

1. - 8. Měření laboratorních úloh

9. - 13. Prezentace semestrálních prací studentů

Cíle studia:

Ergonomický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - fyziologické,

psychické a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače a komunikační

zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - osvětlení, záření,

hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická a mentální zátěž.

Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. Ergonomické projektování.

Normování lidské práce její hodnocení.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005

Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005

Literatura další :

Grandjean, E.: Ergonomice and Health in modern Office, London TF, 1984

Chapanis, A.: Man- maschine - engineering, London, 1965

Král, M.: Ergonomie a její využití v tech. praxi, I.+II.., Brno, Ostrava, 1994, 1998

Mc Cormick, E.J.: Human faktors engineering, N.Y., 1964

Durrel, K, F. H.: Ergonomice, London, 1975

Šmíd, N.: Ergonomické parametry, Praha SNTL, 1977

Veber, V.: Pracovní prostředí, Praha, 1982

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-129
Vaniš L.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Vaniš L.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1821306.html