Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Automatizace výrobních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331071 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Automatizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích a povrchových úprav. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Mechanizace a automatizace ve slévárnách litiny a oceli. Automatizace a robotizace procesu tlakového lití včetně dalších periferií pracoviště. Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování. Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů. Navrhování automatizovaných kovacích buněk. Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.

Požadavky:

Absolvování předmětů Základy technologie 1 a 2, Technologie 1 a 2.

Vypracování a obhajoba miniprojektů ze cvičení, 100% docházka - cvičení + exkurze.

Splnění odevzdání všeho nejpozději do 15.6.2018

Osnova přednášek:

1.Automatizace základních technologických procesů.

2.Automatizace slévárenských procesů.

3.Automatizace procesů tlakového lití.

4.Navrhování automatických pracovišť sléváren.

5.Automatizace svařovacích procesů.

6.Navrhování a programování robotických pracovišť pro svařování.

7.Automatizace tvářecích procesů.

8.Navrhování a programování robotických pracovišť pro tváření plechů.

9.Navrhování automatizovaných kovacích buněk.

10.Automatizace povrchových úprav.

11.Návrh automatizovaných linek povrchových úprav.

12.Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci.

13.Prezentace vypracovaných referátů a zadaných úkolů.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s náplní předmětu

2. Exkurze ŠKODA Auto

3. Exkurze Reis, Válcovny trub, LEGO

4. Exkurze Kovofiniš, Bosch

Konzultace k miniprojektům

Obhajoby miniprojektů

Cíle studia:

Seznámit studenty s úrovněmi a možnostmi mechanizace a automatizace technologických procesů. Propojit v souvislostech vybrané obory strojírenství.

Studijní materiály:

Web ústavu

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/predmety/detail/4
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1820806.html