Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie povrchových úprav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2332038 KZ 4 1P+2C česky
Přednášející:
Jiří Kuchař (gar.), Viktor Kreibich (gar.)
Cvičící:
Jiří Kuchař (gar.), Viktor Kreibich (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Obsahem předmětu TPU je úvod do problematiky povrchových úprav (význam a cíle oboru). Jsou představeny základy koroze, rozdělení a její druhy. TPU se zaměřuje na protikorozní ochrany ve strojírenství i dalších odvětvích. Jsou přestaveny procesy předúpravy povrchu (mechanické, chemické). Mezi probírané technologie povrchových úprav patří technologie pokovení (např. galvanotechnika, žárové pokovení), technologie konverzních vrstev, dále nanášení organických povlaků. Důležitou problematikou jsou také ekologické aspekty, technologičnost konstrukce a zkušebnictví v oboru povrchových úprav.

Požadavky:

Vypracování praktického referátu

Vypracování a prezentace semestrální práce

Úspěšné absolvování zápočtového testu

Účast na exkurzi (-ích)

Docházka - maximálně 2 omluvené absence

Osnova přednášek:

1. Úvod do povrchových úprav, význam a cíle oboru

2. Základy koroze, rozdělení a její druhy

3. Protikorozní ochrany ve strojírenství

4. Předúpravy mechanické a předúpravy chemické (elektrochemické)

5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika, žárové pokovení, konverzní povlaky a vrstvy

6. Povlaky z nátěrových hmot a plastů, smaltování, anorganické nátěry

7. Ekologické aspekty povrchových úprav, technologičnost konstrukce, provozy povrchových úprav

Osnova cvičení:

1. Úvod do povrchových úprav, zadání semestrálních prací, bezpečnost práce

2. Základy koroze, rozdělení a její druhy

3. Předúpravy mechanické

4. Předúpravy chemické (elektrochemické)

5. Kovové povlaky a vrstvy, galvanotechnika

6. Žárové pokovení

7. Konverzní povlaky a vrstvy

8. Povlaky z nátěrových hmot a plastů

9. Ekologické aspekty povrchových úprav

10. Základní metody zkušebnictví v oboru PÚ

11. Exkurze

12. Exkurze

13. Prezentace závěrečných prací, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s technologiemi povrchových úprav ve strojírenství.

Studijní materiály:

Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-83
Kreibich V.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
místnost T4:C2-83
Kuchař J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Dejvice
výpůjčka FEL
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819906.html