Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie svařování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331505 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Ladislav Kolařík (gar.), Marie Kolaříková, Pavel Rohan, Jan Suchánek
Cvičící:
Ladislav Kolařík (gar.), Tomáš Gurčík, Marie Kolaříková, Pavel Rohan, Jan Suchánek
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Rozdělení jednotlivých metod svařování a popis jejich základních principů, používaných zařízení, aplikací a způsobu použití. Svařování plamenem a řezání kyslíkem, elektrický oblouk, zdroje svařování pro obloukové svařování, ruční svařování obalenou elektrodou, svařování pod tavidlem, svařování v ochranných atmosférách, odporové svařování. Rozdělení a popis jednotlivých metod pájení. Základy průmyslového lepení. Základy kontroly jakosti svařovacího procesu (kvalifikace svářečského personálu a postupů svařování). Základy kontroly svarových spojů (nedestruktivní a destruktivní metody). Základy svařitelbnosti kovových materiálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Úvodní přednáška - základní pojmy, rozdělení metod

2) Plamenové svařování a příbuzné technologie

3) Základy elektrického oblouku

4) Zdroje pro obloukové svařování

5) Ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou

6) Úvod do svařování v ochranných atmosférách

7) Svařování metodou GMAW

8) Svařování metodou GTAW

9) Svařování metodou SAW + ESW

10) Svařování elektrickým odporem

11) Základy pájení

12) Základy lepení

Osnova cvičení:

1) Kvalifikace svářečského personálu - základní kurzy dle ČSN + EN zkoušky svářečů.

2) Specifikace svařovacího postupu a metody kvalifikace dle EN norem.

3) Kontrola jakosti svarových spojů - destruktivní a nedestruktivní kontrola.

4) Svařitelnost konstrukčních ocelí.

5) Svařitelnost korozivzdorných ocelí.

6) Svařitelnost Al a jeho slitin.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními metodami svařování, pájení a lepení.

Studijní materiály:

1) Dunovský, J., Dubenský, R. : Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, skripta ČVUT FS.

2) Kolektiv autorů : Technologie svařování a zařízení, Zeross, 2001

3) Kuncipál, J. : Teorie svařování, SNTL, Praha 1986.

4) Kuncipál, J.-Pilous, V.-Dunovský, J.: Nové technologie ve svařování, Praha, 1984.

Poznámka:
Další informace:
http://u12133.fsid.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-310
Kolařík L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C1-310
Kolaříková M.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C1-310
Rohan P.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Dejvice
Učebna 310
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819806.html