Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Infrastruktura kolejové dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12IKOD Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Nevyrovnané příčné zrychlení, parametry přechodnic a vzestupnic, oblouky bez mezipřímé, změna osové vzdálenosti kolejí. Podrobná konstrukce koleje železničních tratí, tratí metra a tramvají. Teorie bezstykové koleje. Návrh železničního spodku, pevná jízdní dráha. Vlakotramvaje. Interoperabilita. Protihluková opatření. Racionalizace železničních tratí, řešení kolejišť dopraven, výpravních budov a přednádraží. Vlečky, terminály kombinované dopravy.

Požadavky:

Znalost železničního provozu; znalost navrhování, parametrů a konstrukce železničních tratí a stanic a tratí městské kolejové dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti navrhování konstrukcí a geometrických parametrů kolejí a tratí železničních, tramvajových a metra a navrhování železničních stanic. Zaměření na úpravy stávajících tratí a stanic. Opatření pro zvýšení atraktivity kolejové dopravy pro osobní i nákladní přepravu. Eliminace negativních vlivů na životní prostředí.

Studijní materiály:

Kubát, B., Trešl, O. Stavby kolejové dopravy. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 2008. 190 s. ISBN 978 80 01 03983 0.

Kubát, B. et al. Městská a příměstská kolejová doprava. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 347 s. ISBN 978-80-7357-539-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1819106.html