Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12TKV Z,ZK 3 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Funkce dopravy v silničním stavitelství - materiálová hlediska. V předmětu je kladen důraz na vývoj výstavby a provádění v silničním stavitelství od počátku 20. století do současnosti, se zaměřením na problematiku materiálů.

Požadavky:

znalosti fyziky, základní mechanicko - fyzikální vztahy materiálových veličin, základy projektování pozemních komunikací

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumění konceptu výstavby pozemní komunikace. Představení krytových vrstev kostrukce vozovky a porozumění chování materiálů na pozemních komunikacích.

Studijní materiály:

měsíčník Silniční Obzor, Česká Silniční Společnost

Kaun, M. - Luxemburk, F.: Silnice dálnice (stavba) ČVUT, Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1818106.html