Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Electrical Machines and Drives

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E141505 Z,ZK 4 2P+2L anglicky
Přednášející:
Martin Novák (gar.), Jan Chyský (gar.)
Cvičící:
Martin Novák (gar.), Jan Chyský (gar.), Mohammad Hedar, Lubomír Musálek, Lukáš Novák, Oleg Sivkov, Josef Vlček
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Elektrické obvody napájené zdroji střídavého napětí a proudu. Elektrický výkon a energie. Výpočet, měření, účiník. Magnetický obvod, magnetické materiály, hysterezní. smyčka. Elektromagnet. Transformátor, princip, konstrukce, 3f. transformátor, provozní stavy transformátoru, štítkové údaje. Indukční stroj, princip, konstrukce, provozní stavy. Rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika. Synchronní stroje. Stejnosměrné stroje, princip, parametry, konstrukce, provozní stavy, rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika.

Výkonová elektronika, základní prvky a schemata měničů.

Přístroje nízkého napětí. Rozvodný systém nízkého napětí

Požadavky:

Vyvěšené požadavky ke zkoušce na moodle.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. SKM. Třífázové obvody, el. síť. Elektrické výkony P,Q,S, cos a kompenzace

2. Magnetické obvody a feromagnetické materiály, silová charakt. DC a AC elektromagnetů

3. Transformátor, princip, teorie, náhradní schéma, fázorový digram, Chod naprázdno a nakrátko, zatížený transformátor. Návrh přístrojového transformátoru..Třífázový transformátor, hodinový úhel. Měřící a speciální transformátory

4. Princip asynchronního motoru, provedení, parametry. Teorie asynchronního motoru, náhradní schéma, rozdělení ztrát. Momentová charakteristika asynchronního motoru. Asynchronní generátor a brzda. Rozběh a řízení rychlosti asynchronních motorů. Jednofázové asynchronní motory.

5. Stejnosměrný stroj, princip, zákl. rovnice, náhradní schéma, rekce kotvy.DC motor cize buzený, paralelní a seriový, momentové charakteristiky. Rozběh. Jednofázový komutátorový motor. Řízení DC motorů z polovodičových měničů, Ward-Leonardova skupina a trakční pohony.

6. Synchronní stroj, charakteristiky a parametry. Reluktanční a krokové motory.

7. Základy elektroenergetiky, záložní zdroje. Rozvodné el. sítě a přístroje v nich

Osnova cvičení:

1) Opakování bezpečnosti práce.Měření ve střídavých obvodech (SKM, Měření L 3 voltm.)

2+3) Měření LC a měření a výpočet fázorů v el. obvodě

/Měření 1 fázového výkonu, vč. neharmonických průběhů

4+5) Měření 3 fázového výkonu

/Magnetické obvody, charakteristika elmagnetu

6+7) Měření 1f. transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací char.

/Asynch. motor, svorkovnice, statorový odpor. Měř.naprázdno a nakrátko.

8+9) Měření momentových char. asynchronního motoru.

/Měření frekvenčně řízeného as. motoru. 1f. motor as. a komutátorový

10+11) Napěťové řízení as. motoru. Soft starter. Stykač. automatika a progr. relé.

/Zatěžování DC. strojů - mech. char. cize buzeného a sériového motoru.

12+13) Regulační charakt. cize buz. DC motoru napájeného z pulzního měniče

/Měření na synchronním stroji. Naprázdno, nakrátko, fázování, zatěžování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura: Uhlíř I. a kol.: Elektrické obvody a elektronika, skripta, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-01-02466-0, 142s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:A2-259
Novák M.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 259
Út
místnost T4:F3-108
Sivkov O.
12:30–14:00
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
místnost T4:F3-108
Vlček J.
14:15–15:45
Dejvice
Lab. silnoproudá elektrotechn.
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1798206.html