Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331068 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Jan Kudláček (gar.), Barbora Bryksí Stunová (gar.), Aleš Herman (gar.), František Tatíček (gar.), Bohumír Bednář, Jan Čermák, Jaroslav Červený, Tomáš Gurčík, Zdeněk Hazdra, Kamil Hylák, Ladislav Kolařík, Marie Kolaříková, Karel Kovanda, Viktor Kreibich, Sofia Kšiňanová, Irena Kubelková, Jiří Kuchař, Milan Němec, Vít Novák, Maxim Puchnin, Pavel Rohan, Miroslav Sahul, Eva Michelle Sedláčková, Jan Suchánek, Michal Valeš, Petr Vondrouš, Ondřej Vrátný, Karolína Výletová, Jindřich Zeman
Cvičící:
Jan Kudláček (gar.), Barbora Bryksí Stunová (gar.), Aleš Herman (gar.), František Tatíček (gar.), Bohumír Bednář, Jan Čermák, Jaroslav Červený, Tomáš Gurčík, Jan Havelka, Zdeněk Hazdra, Josef Hejnic, Kamil Hylák, Lukáš Chrášťanský, Ladislav Kolařík, Marie Kolaříková, Karel Kovanda, Viktor Kreibich, Sofia Kšiňanová, Irena Kubelková, Jiří Kuchař, Milan Němec, Vít Novák, Maxim Puchnin, Pavel Rohan, Miroslav Sahul, Eva Michelle Sedláčková, Jan Suchánek, Jan Šanovec, Michal Valeš, Petr Vondrouš, Ondřej Vrátný, Karolína Výletová, Jindřich Zeman
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.

Požadavky:

Základy technologie I

Osnova přednášek:

1) Úvod do technologie povrchových úprav. Koroze. Předúpravy povrchu

2) Technologie povrchových úprav

3) Rozdělení tvářecích procesů. Základní principy plastické deformace. Technické parametry tvářecích strojů. Základní tvářecí procesy. Materiály pro tváření. Dělení materiálu. Ohřev

4) Technologie objemového tváření. Volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje. Protlačování. Kalibrace. Ražení. Tažení drátů a tyčí. Válcování. Stříhání. Ohýbání. Rovnání

5) Tažné nástroje. Tažné lisy. Technologie zpracování práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Polymerizace. Polykondenzace. Termoplasty a reaktoplasty. Kompozity. Výztuž. Vybrané technologie zpracování plastů. Technologie zpracování kompozitů

6) Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin. Interakce tekutých kovů s formou a plyny. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin. Vznik staženin, pnutí a deformací. Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin

7) Rozdělení litin, strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu. Litina s lupínkovým grafitem, vlastnosti, rozdělení, tepelné zpracování. Tavení litin v kuplovně a v el. pecích, vsázka, metalurgie. Očkování litin, kontrola natavené litiny. Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti

8) Výroba litiny s kuličkovým grafitem. Výroba speciálních litin, použití. Tavení ocelí na odlitky v el. obloukové peci. Tavení slitin Cu, Zn, Ni, Pb, Al a Mg

9) Formovací směsi, složení, vlastnosti, rozdělení, způsoby vytvrzování. Způsoby výroby forem a jader. Metoda spalitelného a vytavitelného modelu. Konstrukce a výpočet vtokových soustav. Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování, stanovení velikosti nálitků. Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití

10) Rozdělení svařovacích procesů. Druhy svarů. Technologičnost svařovaných konstrukcí. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů

11) Svařitelnost ocelí, šedé litiny, neželezných kovů. Trhliny ve svarových spojích. Plamenové svařování

12) Pájení. Obloukové svařování. Svařovací zařízení pro obloukové svařování. Přídavné materiály. Svařování pod tavidlem. Svařování MIG, MAG a WIG. Elektrostruskové svařování. Tepelné dělení materiálu

13) Odporové svařování. Pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí. Kontrola jakosti svarových spojů. Značení svarových spojů na výkresech. Příprava vyššího svařovacího personálu. WPS a WPAR

Osnova cvičení:

1) Bezpečnost práce. Galvanické pokovení

2) Nanášení práškových plastů

3) Hodnocení a vady povrchových úprav

4) Zjišťování přetvárného odporu

5) Tažení čtyřhranné nádoby

6) Objemové tváření. Ukázka simulačních SW

7) Zkoušky formovacích materiálů

8) Zvláštní způsoby výroby forem a lití. Ukázka simulačních SW

9) Vady odlitků

10) Speciální metody svařování - Lasery

11) Klasické metody svařování

12) Defektoskopie - hodnocení svarového spoje

13) Kontrola referátů, zápočtový test, zápočty

Cíle studia:

osvojení základních znalostí výrobních procesů

Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Němec, M. a kol.: Základy technologie I.

Suchánek, J. - Bryksí Stunová, B.: Fundamentals of technology I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C2-334
Kudláček J.
Bryksí Stunová B.

09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 334
St
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
14:15–15:45
(paralelka 105)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
17:45–19:15
(paralelka 101)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
16:00–17:30
(paralelka 104)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133
Čt
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
07:15–08:45
(paralelka 103)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
09:00–10:30
(paralelka 102)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133
místnost T4:F3-117
Kudláček J.
10:45–12:15
(paralelka 106)
Dejvice
Laboratoř TE1 12133

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:D1-266

12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 266
St
místnost T4:G3-122

09:00–09:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost T4:G3-122

16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

16:45–17:30
(paralelka 103)
místnost

09:45–10:30
(paralelka 101)
místnost T4:G3-122

10:45–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

11:30–12:15
(paralelka 108)
Čt
místnost T4:G3-122

12:30–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost T4:G3-122

17:45–18:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

18:30–19:15
(paralelka 102)
místnost

13:15–14:00
(paralelka 111)
místnost T4:G3-122

16:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

16:45–17:30
(paralelka 109)
místnost T4:G3-122

14:15–15:00
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

15:00–15:45
(paralelka 110)

místnost T4:G3-122

07:15–08:00
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost T4:G3-122

09:00–09:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost T4:G3-122

10:45–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost T4:G3-122

12:30–13:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Laboratoř ZT1 12133
místnost

13:15–14:00
(paralelka 107)
místnost

08:00–08:45
(paralelka 105)
místnost

09:45–10:30
(paralelka 104)
místnost

11:30–12:15
(paralelka 106)
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755006.html