Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2331068 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.

Požadavky:

Základy technologie I

Osnova přednášek:

1) Úvod do technologie povrchových úprav. Koroze. Předúpravy povrchu

2) Technologie povrchových úprav

3) Rozdělení tvářecích procesů. Základní principy plastické deformace. Technické parametry tvářecích strojů. Základní tvářecí procesy. Materiály pro tváření. Dělení materiálu. Ohřev

4) Technologie objemového tváření. Volné kování. Zápustkové kování. Tvářecí stroje. Protlačování. Kalibrace. Ražení. Tažení drátů a tyčí. Válcování. Stříhání. Ohýbání. Rovnání

5) Tažné nástroje. Tažné lisy. Technologie zpracování práškových kovů. Technologie zpracování plastů a kompozitů. Polymerizace. Polykondenzace. Termoplasty a reaktoplasty. Kompozity. Výztuž. Vybrané technologie zpracování plastů. Technologie zpracování kompozitů

6) Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin. Interakce tekutých kovů s formou a plyny. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin. Vznik staženin, pnutí a deformací. Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin

7) Rozdělení litin, strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu. Litina s lupínkovým grafitem, vlastnosti, rozdělení, tepelné zpracování. Tavení litin v kuplovně a v el. pecích, vsázka, metalurgie. Očkování litin, kontrola natavené litiny. Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti

8) Výroba litiny s kuličkovým grafitem. Výroba speciálních litin, použití. Tavení ocelí na odlitky v el. obloukové peci. Tavení slitin Cu, Zn, Ni, Pb, Al a Mg

9) Formovací směsi, složení, vlastnosti, rozdělení, způsoby vytvrzování. Způsoby výroby forem a jader. Metoda spalitelného a vytavitelného modelu. Konstrukce a výpočet vtokových soustav. Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování, stanovení velikosti nálitků. Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití

10) Rozdělení svařovacích procesů. Druhy svarů. Technologičnost svařovaných konstrukcí. Metalurgie svařování. Svařitelnost kovových materiálů

11) Svařitelnost ocelí, šedé litiny, neželezných kovů. Trhliny ve svarových spojích. Plamenové svařování

12) Pájení. Obloukové svařování. Svařovací zařízení pro obloukové svařování. Přídavné materiály. Svařování pod tavidlem. Svařování MIG, MAG a WIG. Elektrostruskové svařování. Tepelné dělení materiálu

13) Odporové svařování. Pnutí a deformace svarových spojů a svařovaných konstrukcí. Kontrola jakosti svarových spojů. Značení svarových spojů na výkresech. Příprava vyššího svařovacího personálu. WPS a WPAR

Osnova cvičení:

1) Bezpečnost práce. Galvanické pokovení

2) Nanášení práškových plastů

3) Hodnocení a vady povrchových úprav

4) Zjišťování přetvárného odporu

5) Tažení čtyřhranné nádoby

6) Objemové tváření. Ukázka simulačních SW

7) Zkoušky formovacích materiálů

8) Zvláštní způsoby výroby forem a lití. Ukázka simulačních SW

9) Vady odlitků

10) Speciální metody svařování - Lasery

11) Klasické metody svařování

12) Defektoskopie - hodnocení svarového spoje

13) Kontrola referátů, zápočtový test, zápočty

Cíle studia:

osvojení základních znalostí výrobních procesů

Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Němec, M. a kol.: Základy technologie I.

Suchánek, J. - Bryksí Stunová, B.: Fundamentals of technology I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1755006.html