Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody generace a využití měkkého rentgenového záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DBMGRZ ZK 5 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Jsou popsány základní vlastnosti rentgenového záření, historie objevu rentgenového záření. Zvláštní pozornost je věnována měkkému rentgenovému záření, metodám jeho generace , detekce a aplikacím. Jsou diskutovány primární účinky na biologické objekty a využití ve výzkumu v oblasti molekulární biologie.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5 může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. V tom případě je kromě zkoušky navíc požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma.

Průběžná kontrola studia probíhá formou řešení vybraných úloh k jednotlivým tématům, zadaných podle kurzu University of California:

https://people.eecs.berkeley.edu/~attwood/xreuv2016/

Osnova přednášek:

1.Vlastnosti rentgenového záření

2.Princip interakce měkkého rentgenového záření s látkou

3.Absorpce a rozptyl extrémního ultrafialového (EUV)

4.Absorpce a rozptyl měkkého rentgenového (SXR) záření

5.Šíření vln a index lomu v oblasti EUV a SXR

6.Koherence v oblasti EUV a SXR

7.Synchrotronové záření

8.Lasery s volnými elektrony v oblasti EUV a SXR

9.Generace vysokých harmonických

10.Fyzika horkého a hustého plazmatu

11.Extrémní ultrafialové a měkké rentgenové lasery

12.Optika v EUV a SXR oblasti spektra

13.Zobrazování v SXR a EUV oblasti spektra

14.SXR mikroskopie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Clem předmětu je seznámit studenty se základními vlastnostmi měkkého rentgenového záření a jeho možnostmi uplatnění.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] D. Attwood and A. Sakdinawat, X-Rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2016.

Doporučená:

[2] M. Michette, S.Pfauntsh: X-Ray -The First Hundred Years, John Wiley&Sons,Chichester 1999.

[2] N.A. Bobrova, P. Vrba, M.Vrbová: Základy fyziky plazmatu a magnetohydrodynamika, Vydavatelství ČVUT 2014.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1653206.html