Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Geometrie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611GIE KZ 3 2P+2C+12B česky
Garant předmětu:
Šárka Voráčová
Přednášející:
Vít Malinovský
Cvičící:
Vít Malinovský
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní zobrazovací metody – kótované a kosoúhlé promítání, Mongeova projekce a lineární perspektiva. Topografické plochy. Kinematika – invarianty pohybu v rovině, křivka jako trajektorie pohybu, výpočet okamžité rychlosti a zrychlení. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací v silniční a železniční dopravě.

Požadavky:

Shodná zobrazení, konstrukční planimetrické a stereometrické úlohy, analytická geometrie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení základů zobrazovacích metod. Parametrizace křivek a ploch, výpočet invariantů křivky. Aplikace diferenciálního počtu při návrhu komunikací.

Studijní materiály:

Kargerová M., Mertl P.: Geometrie, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996

Kargerová M.: Deskriptivní geometrie pro technické školy vysoké, vyšší a střední, Montanex, 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1651006.html