Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Semináře z číslicového návrhu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
PI-SCN ZK 4 2P+1C
Garant předmětu:
Petr Fišer
Přednášející:
Petr Fišer
Cvičící:
Petr Fišer
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou realizace a implementace číslicových obvodů - kombinačních i sekvenčních. Rozebírá základní způsoby popisu číslicových obvodů a základní algoritmy logické syntézy a optimalizace. Seznamuje se základy EDA (Electronic Design Automation) systémů a s kombinatorickými problémy objevujícími se v EDA.

Požadavky:

Znalosti z předmětů zaměření Projektování číslicových systémů nebo Návrh a programování vestavných systémů.

Osnova přednášek:

1. Reprezentace logických funkcí

2. Binární rozhodovací diagramy, struktury odvozené z BDD

3. Další reprezentace logických funkcí a obvodů

4. Dvouúrovňová minimalizace

5. Víceúrovňová logická syntéza, dekompozice - algebraické metody

6. Víceúrovňová logická syntéza, dekompozice - booleovské metody

7. Využití neurčených hodnot ve víceúrovňové syntéze a optimalizaci

8. Syntéza sekvenčních obvodů. Teorie automatů, ekvivalence, dekompozice, realizace automatů, optimalizace synchronních obvodů

9. Asynchronní obvody

10. Mapování na technologii, časové modely

11. Současná logická syntéza: ABC

12. Kombinatorické problémy v návrhových systémech (EDA)

Osnova cvičení:

1. Binární rozhodovací diagramy

2. Dvouúrovňový popis logických funkcí. Práce s Espressem

3. Víceúrovňový popis. BLIF. Práce s nástrojem pro logickou syntézu a optimalizaci SIS

4. Práce s nástrojem pro logickou syntézu a optimalizaci ABC

5. SAT problém, SAT řešiče. Převod obvod-SAT

6. Kontrola ekvivalence

Cíle studia:

Předmět má rozvíjet praktické a teoretické znalosti z magisterských předmětů zaměření „Projektování číslicových systémů“ a „Návrh a programování vestavných systémů“ s využitím nejnovějších světových trendů v oblasti číslicového návrhu.

Studijní materiály:

G. D. Hachtel, F. Somenzi: „Logic Synthesis and Verification Algorithms“, Kluwer Academic Pub, 1996, 564 p.

S. Hassoun, T. Sasao, „Logic Synthesis and Verification“, Boston, MA, Kluwer Academic Publishers, 2002, 454 p.

Sborníky konferencí o číslicovém návrhu, např. DAC, DATE, DDECS, DSD-EUROMICRO, ISWBP apod.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5040

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5040
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1602506.html