Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komunikační protokoly

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
PI-KP ZK 4 3C
Garant předmětu:
Jan Janeček
Přednášející:
Cvičící:
Jan Janeček
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti porozumí trendům vývoje moderních komunikačních protokolů, architekturám vybraných distribuovaných systémů a formálním nástrojům pro jejich popis, modelování a verifikaci.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Principy moderních komunikačních protokolů.

2.Automatový popis protokolu, aplikace metod ověřování distribuovaných mechanismů.

3.Využití atributových gramatik, systém RTAG.

4.Prototypový systém Promela a ESTELLE.

5.Systém SPIN založený na postupu Promela.

6.Specifikační jazyk LOTOS.

7.Algoritmy validace a verifikace protokolu.

8.Rozšíření SPIN na model checking.

9.Protokolové transformace.

10.Dynamické chování síťových protokolů při záteži.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Mechanismy ochrany proti chybám v komunikačních protokolech vedly k vytvoření systému oveřování odolnosti, v současnosti mají úzkou vazbu na implementaci mechanismu ověřování odolnosti distribuovaných aplikací.

Cílem předmětu je uvést studenty do tohoto kontextu rozvoje moderních komunikačních protokolů.

Studijní materiály:

Holzmann G.J.: Design and Validation of Computer Protocols. Prentice Hall 1998

Ben-Ari M.. Principles of the SPIN Model Checker, Springer 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1601506.html