Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Respirační terapie III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZRT3 Z 2 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V současné době neexistuje v ČR specializovaný studijní obor, který by poskytoval ucelené vzdělání v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Požadavky:

Znalosti z anatomie, fyziky, fyziologie, biochemie, patofyziologie, farmakologie.

Osnova přednášek:

Dechová podpora bez mechanické podpory (CPAP přes masku, tracheální rourku, tracheostomii).

Řízené dýchání s PEEP ( CPPV, BIPAP).

Řízené dýchání s PEEP za ventilace s inverzním poměrem I:E (CPPV+IRV, IR:BIPAP).

Dechová podpora s mechanickou ventilační podporou (ASB, BIPAP, SIMV, MMV).

Ventilační techniky užívaných u pacientů v domácí péči. Management respiračního terapeuta.

Farmakologie respiračního systému. Farmakologie kardiovaskulárního systému.

Osnova cvičení:

Vyšetření pacienta před a během respirační terapie, monitorace a zhodnocení respiračních a oběhových funkcí.

Monitorace kardiopulmonálního systému - invazivní monitorace krevního oběhu systémového, plicního. ICP, CPP.

Nácvik ventilačních modů ( CPPV, BIPAP, CPPV+IRV, IR:BIPAP) na umělých plících. Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace. Práce u lůžka.

Nácvik ventilačních modů (SIMV, MMV, ASB, BIPAP) na umělých plících. Monitorování v průběhu umělé plicní ventilace. Práce u lůžka. Péče o dýchací cesty, aerosolová terapie, nebulizace, plicní laváž , metody oxygenoterapie, hyperbarická oxygenoterapie.

Oxygenoterapie a přístrojová ventilace v domácí péči.

Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit s poskytováním komplexní péče nemocnému v oblasti respirační terapie, která zahrnuje kvalifikované zhodnocení stavu pacienta, ošetřování a léčbu při umělé plicní ventilaci u poruch kardiorespiračního systému, stavů s farmakologickým útlumem nebo inhibicí nervosvalového převodu.

Studijní materiály:

PACHL, J., ROUBÍK, K., et al: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí, Praha, Karolinum, 2003.

DOSTÁL, P., et al.: Základy umělé plicní ventilace, Maxdorf, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

LARSEN, R., et al.: Beatmung, Springer, 2000.

TOBIN, M.,J. et al.: Principles and Practice of Mechanical Ventilation, McGraw:Hill Inc. 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1535506.html