Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická legislativa a normy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZLN Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Zápočet:

1. Docházka na cvičení: max 1 absence

2. Aktivita na cvičení (celkem max. 60) - student musí získat min. 30 bodů pro zápočet.

Zkouška:

1.Test - max. 40 bodů.

2.Klasifikace dle ECTS: Celkové bodové hodnocení: 100-90 bodů - A výborně, 89-80 bodů - B velmi dobře, 79-70 - C dobře, 69-60 - D uspokojivě, 59-50 - E dostatečně, 49-0 - F nedostatečně.

zaměřený především na teoretické aspekty předmětu (úspěšnost testu minimálně 50 %)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Zdravotnický záchranář.

Studijní materiály:

PEŠEK, J., PAVLÍKOVÁ, J.:Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005 152 s. ISBN: 80-247-1392-6

VONDRÁČEK, L., KURZOVÁ, H.:Zdravotnické právo: Pro praxi a posluchače lékařských fakult. 1. vyd. Praha:Karolinum, 2004. 142 s. ISBN:80-246-0531-7

MACH, J.: Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 320 s. ISBN: 80-247-3683-9

POLICAR, R.: Zdravotnická dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN:978-80-247-2358-7

VONDRÁČEK, L., WIRTHOVÁ, V.:Právní minimum pro sestry:Příručka pro praxi. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 95 s. ISBN:987-80-247-3132-2

Zákony a vyhlášky v platném znění

Poznámka:

Průběh výuky: 5x přednášky 1-5 týden, 5x cvičení v průběbu 4-10 týdne výuky

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1532806.html