Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy patologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BZZPA Z,ZK 2 2P česky
Vztahy:
Předmět 17BZZPA lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17BZFA2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je orientován především na základy obecné patologie a aplikaci získaných poznatků ve speciálních oborech klinické medicíny. Vzhledem k vymezenému počtu hodin jsou akcentovány příčiny chorob a základní charakteristika chorobných změn jednotlivých orgánových systémů. Preferována jsou onemocnění společensky a epidemiologicky závažná.

Získané poznatky lze využít jako výchozí údaje všech zdravotnických oborů.

Požadavky:

1. Doporučená docházka na přednášky ? vzhledem k neexistenci praktických cvičení jsou přednášky jediným zdrojem obrazové dokumentace a informací o obsahu závěrečného testu.

2. Závěrečný test. Úspěšnost testu minimálně 90%.

3. Interval mezi řádným a 1.opravným termínem a mezi 1.-2.opravným termínem minimálně jeden týden.

Osnova přednášek:

1. Vymezení oboru patologie. Metody práce. Dnešní postavení oboru. Příčiny chorob.

2. Obecná a speciální patologie. Třídění chorob. Regresivní změny. Smrt

3. Zánět, přéčiny, obecná makro- a mikroskopická charakteristika. Typy zánětu.

4. Nádory. Druhy a třídění nádorů. Biologická podstata. Mechanismus chemo- a radioterapie.

5. Progresivní změny. Hojení, jizva.

6. Základy teratologie. Vrozené vady, etiologie. Společenská závažnost ? eutanazie.

7. Speciální patologie trávícího systému. Záněty. Žlučové cesty, játra. Nádorová onemocnění.

8. Speciální patologie dýchacího systému. Záněty dýchacích cest. Nádorová onemocnění.

9. Speciální patologie oběhové soustavy. Choroby cév. Chlopňové vady. Ischemie myokardu.

10. Speciální patologie močového systému. Choroby ledvin. Onemocnění močových cest. Zánětlivá a nádorová onemocnění.

11. Speciální patologie pohlavních orgánů. Vrozené poruchy, Zánětlivá onemocnění ? pohlavní choroby. Nádorová onemocnění.

12. Poruchy plodnosti. Patologie těhotenství. Patologie kůže a kožních derivátů.

13. Speciální patologie pohybové soustavy. Úrazy

14. Patologie nervové soustavy. Zánětlivá a nádorová onemocnění

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou součástí výuky.

Cíle studia:

Seznámit studenty zdravotnických oborů různého profesního zaměření se základy patologie, aplikovatelnými ve všech specializovaných cyklech studia. Poskytnout v podstatě hlavní teoretický základ medicínských věd. Umožnit racionální chápání speciálních a specifických klinických oborů.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

Fakan,J.: Patologie, Karolinum, UK Praha 2014.-

Stříteský,P.: Patologie. Grada, Praha 2013.-

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1529506.html