Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kódování a základy kryptologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11KZK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Teoretické základy problematiky tvorby kódů a aplikace kódování dat v oblastech jako je zabezpečení přenášených údajů proti poruchám (lineární a cyklické kódy) nebo komprese dat (Huffmanův kód, LZ77, LZW). Základy kryptologie, principy vybraných typů šifer a šifrovacích mechanismů (DES, AES, RSA) včetně nezbytných teoretických poznatků.

Požadavky:

Znalosti algebry a kombinatoriky - student předmětu chápe a umí pracovat s pojmy jako je lineární prostor či lineární či lineární kombinace vektorů a ovládá středoškolský kombinatorický kalkulus.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti chápou matematické a informačně-teoretické základy nutné pro tvorbu bezpečnostních kódů a šifrovacích algoritmů. Znají základní typy bezpečnostních kódů a šifer, jsou schopni vysvětlit jejich principy a použít je v praxi.

Studijní materiály:

Adámek, J.: Foundations of coding: theory and applications of error-correcting codes, with an introduction to cryptography and information theory. Wiley, 1991, 336pp.

Morelos-Zaragoza, R.H.: The Art of Error-Correcting Coding. 2nd ed., Wiley, 2006, 263pp.

Mollin, R.A.: An Introduction to Cryptography, Second Edition. Taylor & Francis, 2006, 413pp.

Poznámka:

do B141 navazující studium N3710, 2.ročník. Od B151 bakalářské studium B3710, 3.r.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1525006.html