Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech - Upper Intermediate

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046128 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů

Osnova přednášek:

Gramatika: přehled skloňování substantiv a adjektiv, zájmena, číslovky, slovesa i s podmiňovacím způsobem, předložky, spojky

Konverzační okruhy: jídlo, pití, práce a záliby, reálie, hospodářství, průmysl, peníze a služby

Odborná čeština: materiály, popis přístroje a procesu, části auta, údržba, definice, životopis

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Studijní materiály:

Holá, Bořilová: Čeština expres

interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1514706.html