Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Czech for Beginners II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046120 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1

Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů

Osnova přednášek:

Gramatika: slovesný vid, číslovky, příslovce místa, zájmeno svůj, stupňování adjektiv a adverbií, předložky, minulý čas, podmiňovací způsob - spojka jestliže.

Konverzační okruhy: Praha, návštěva, denní program, nakupování

Odborná čeština: materiály, nástroje, jednoduchý popis, matematické úkony

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.

Studijní materiály:

Holá, Bořilová: Čeština expres 1, lekce 5 - 8

interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1514306.html