Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

German Upper Intermediate

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046081 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Jaroslava Kommová
Přednášející:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Eliška Vítková
Cvičící:
Jaroslava Kommová, Petr Laurich, Michaela Schusová, Eliška Vítková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2 - B1

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, s nimiž se student pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Čtení textů psaných běžně užívaným jazykem nebo jazykem vztahujícím se k oboru. Prohloubení znalosti odborného jazyka.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Gramatika: věty časové - shrnutí, plusquamperfektum, konjunktiv plusquamperfekta, předpony někdy odlučitelné, infinitivní vazby „statt zu“ a „ohne zu“, předložky s 2. pádem, konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času, nepřímá řeč

Konverzační okruhy: služební cesta, dovolená v SRN, život ve městě a na venkově, terorismus

Odborná němčina: ekologie, počítače

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Drmlová a kol: Německy s úsměvem, lekce 15 - 18,

interní materiála

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513906.html