Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

German Upper Intermediate

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046080 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Rozumět hlavnímu smyslu jasné standardní řeči o známých záležitostech, snimiž se student setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky, 2 testy

Osnova přednášek:

Gramatika: krácení vět se spojkou dass a damit, trpný rod, příčestí přítomné, konjunktiv préterita a opisný tvar s s wurde, rozvitý přívlastek. Konverzační okruhy: volný čas, Praha, zahraniční praxe, cestování v ČR

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozumět hlavnímu smyslu standardní řeči o známých záležitostech. konverzovat o nich. Popsat zážitky a události, stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Studijní materiály:

Drmlová a kol: Německy s úsměvem, lekce 15 - 18

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513806.html