Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina začátečníci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046077 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci A1. Známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Porozumění základním výrazům ze všeobecné vědní terminologie, jejich používání.

Požadavky:

Zvládnutí probrané látky, 2 testy

Osnova přednášek:

Gramatika: silná slovesa v přítomném čase, skloňování přídavých jmen v přívlastku, vedlejší věty s dass, řadové číslovky, předložky s 3. a 4. pádem, neodlučitelné a odlučitelné přepony, zvratná slovesa, budoucí čas, nepřímé otázky

Konverzační okruhy: jídlo, bydlení, nemoci

Odborná němčina: základní početní úkony, geometrické tvary

Osnova cvičení:

1.Úvodní hodina

2. 5. lekce

3. 5. lekce

4. 5. lekce

5. opakování

6. 1. test

7. 6. lekce

8. 6. lekce

9. 7. lekce

10. 7. lekce

11. opakování

12. 2. test

13. zápočet

Cíle studia:

Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. rozumět základním výrazům ze všeobecné vědní terminologie a umět je používat.

Studijní materiály:

Drmlová a kol: Německy s úsměvem - lekce 5-7. Interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513506.html