Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Němčina začátečníci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E046076 Z 2 0+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1

Cíl: Osvojit si známé výrazy z každodenního života v mluvené i psané podobě. Rozumět základním výrazům ze všeobecně vědní terminologie a umět je používat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Gramatika: časování sloves v přítomném čase, způsobová slovesa, rozkazovací způsob,

zápor, skloňování podstatných jmen a osobních zájmen, přivlastňovací

zájmena ,předložky s dativem , rozkazovací způsob, způsobová slovesa

Konverzační okruhy: seznámení, rodina, návštěvy, vyučování, studium

Odborná němčina: nářadí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Drmlová a kolektiv: Německy s úsměvem - lekce 1 - 3

Interní materiál Ústavu jazyků

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1513406.html