Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Cizí jazyk - němčina 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15JZ4N Z,ZK 3 0P+4C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Eva Rezlerová, Jana Štikarová
Cvičící:
Eva Rezlerová, Jana Štikarová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem a jeho charakteristikami.

Požadavky:

Základní znalosti jazyka (minimálně A1). pravidelná docházka (možnost absence 3x), prezentace na zadané dopravní téma, zápočtový test na 65 %

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení jazykové kompetence studenta, osvojení komunikativních dovedností, prezentace obecných a odborných obsahů na dané jazykové úrovni.

Studijní materiály:

H. Funk, Studio D, Berlin 2007

Poznámka:

(obory B3710 - platnost akr. do AR 23/24)

Poznámka učitele Eva Rezlerová:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1485506.html