Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ELT Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Teorie elektronu. Statická elektřina, vodivost a elektrotechnické názvosloví. Výroba elektřiny a zdroje stejnosměrného proudu. Stejnosměrné obvody. Elektrický odpor, rezistor a výkon. Kapacita a kondenzátor. Magnetismus. Indukčnost a indukční cívka. Stejnosměrné motory a generátory. Teorie střídavého proudu, odporové, kapacitní, induktivní obvody. Transformátory. Střídavé motory a generátory. Kmitočtové filtry.

Požadavky:

integrace, derivace, lineární transformace funkcí, úpravy komplexních výrazů, lineární diferenciální rovnice, algebraické rovnice, soustavy lineárních rovnic, základní pojmy z teorie grafů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti tohoto předmětu získají znalosti v souladu s požadavky nařízení komise (ES) 2042/2003 (modul 3. - úroveň B2).

Studijní materiály:

Malý, K. - Vysoký, P. - Fábera, V.: Základy elektrotechniky a Základy elektroniky (modul 3 a 4). CERM, Brno 2003. s. 169. ISBN 80-7203-315-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1479206.html