Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20BOZ KZ 2 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce s počítačovými zařízeními. Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Důležité telefony.

Požadavky:

základy elektrotechnuky 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s bezpečnostními předpisy při práci s elektrickými zařízeními v laboratořích a ochranami před urazy elektrickým proudem, v závěru napíší test a obdrží záznam do indexu. Zápočet.

Studijní materiály:

Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006

Dokumentace k lekcím: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnostní předpisy při práci na elektrických zařízeních, ochrany před úrazy elekrickým proudem aj.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1478706.html