Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie hromadné obsluhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11THOS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Bodový proces, definice, pravděpodobnostní charakteristiky. Základní typy procesů, proces obnovy. Markovské procesy, Markovské modely, Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n. Nemarkovské modely, model M/C/n, modely G/G/n. Obslužné sítě, příklady Petriho sítě. Počítačové simulace.

Požadavky:

Algebra a matematická analýza, Systémová analýza, Teorie grafů a její aplikace v dopravě, Pravděpodobnost a statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace teorie markovovských řetězců v systémech hromadné obsluhy, počítačové simulace

Studijní materiály:

Bacceli F., Brémaud P., Elements of Queuing Theory, Springer - Verlag, Applications of Mathematics 26, 1994,

Kulvánek P., Brandalík F., Operační analýza 1, Teorie hromadné obsluhy, Alfa Bratislava, 1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1478606.html