Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizace a rozhodování v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ORVD Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Lineární programování. Dopravní a přiřazovací problém. Dynamika dopravních procesů. Aplikace dynamického programování v problémech dopravy. Rozhodovací procesy v dopravě. Soubor poznatků pro řešení rozhodovacích problémů. Základní pojmy teorie rozhodování, racionální postup řešení rozhodovacích problémů v organizacích od identifikace rozhodovacích problémů až po hodnocení variant. Multikriteriální rozhodování.

Požadavky:

znalost algebry,znalost aplikované teorie grafu, znalost dopravní technologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy optimalizace v dopravě, operačního výzkumu a rozhodování v dorpavě. Získat znalosti a návyky pro řešení rozhodovacích problémů různých typů i znalosti příslušných kvantitativních metod.

Studijní materiály:

Šmarda B.: Lineární programování, Univerzita J.E.Purkyně v Brně,SPN Praha, 1983 Cenek P., Klíma V., Janáček J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů, Vydavatelství VŠDS, Žilina, 1994 Williams, H.P.: Model solving in mathematical programming, John Willey & Sons, New York, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1478106.html