Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektové modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14OJM Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Úvod do problematiky objektově orientovaného (OO) vývoje SW. Základy OO přístupu, vysvětlení základních pojmů tříd, polymorfismu, dědění, skládání. Základy modelovaní v UML. Vysvětlení principů a zpracování use case diagramů, sekvenčních diagramů a diagramů tříd a stavů. Využití CASE nástrojů pro kompletní analýzu. Využitelnost OM a procesního modelování.

Požadavky:

algoritmizace a strukturovaného programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlit a přiblížit objektově orientovaný přístup při tvorbě software. Základním cílem předmětu je pochopení principu objektového modelování při řešení úloh a snaha převést principy reálného světa do elektronické podoby pokud možno jedna ku jedné. Smyslem předmětu není psát programy, ale pochopit nástroje a logiky využívané při modelování.

Studijní materiály:

Merunka, V. Objektové modelování [s. l.]: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2008. 197 s. ISBN 978-80-87197-04-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1478006.html