Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PRG1 Z 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Seznámení s rozdíly mezi programovacím jazykem C a C++. Specifické vlastnosti C++ jako je polymorfismus, reference, práce s pamětí, nové datové typy, objekty - třídy. Dále dědění a generické programování, práce s operátory, knihovna STL, abstraktní třídy, výjimky a další. Předmět bude učen prostřednictvím praktických příkladů. Studenti budou v rámci předmětu odevzdávat jako semestrální práci program v C++ využívající výše zmíněné vlastnosti.

Požadavky:

Znalost algoritmizace úloh a základní znalost programovacích jazyků, nejlépe C. Z programování by měl být posluchač obeznámen s následujícícmi prvky: tvorba programu, kompilace, trasování, cykly, rozhodovací struktury, datové typy aj.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti pro vytváření složitějších programů v C++ a porozumět objektovému programování

Studijní materiály:

Programování v C++ / Miroslav Virius.,Mistrovství v C++ / Stephen Prata., Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO : kompletní kapesní průvodce, C++ Programovací jazyk / Bjarne Stroustrup,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1474406.html