Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy elektroniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ZE Z,ZK 2 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Materiály pro výrobu polovodičů, vlastnosti a realizace polovodičových elektronických prvků, elektronické součástky bez PN přechodu, PN přechod, polovodičové diody, tyristory, usměrňovače, Zenerova dioda, stabilizace, bipolární tranzistory (zesilovač, spínací prvek), unipolární tranzistory. Nastavení pracovního bodu. Operační zesilovače a jejich zapojení (zesilovače signálu, komparátory bez a s hysterezí, ideální dioda). Wienův oscilátor.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních vlastností elektronických polovodičových součástek a jejich typických použití v obvodech.

Studijní materiály:

Bokr J., Jáneš V.: Logické systémy. Nakladatelství ČVUT, Praha 1999

Fábera V.: Úvod do hardware počítačů, skriptum ČVUT FD, Praha 2005

Katz, R. H.: Contemporery Logic Design. The Benjamin / Cummings Pub. Comp. Kalifornia 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1474306.html