Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Palubní přístroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PJE KZ 2 2P+0C+8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Rozdělení a základy konstrukce palubních přístrojů, palubní sítě a zdroje elektrické energie, přístroje pro kontrolu pohonných jednotek a draku, aerometrické přístroje, kompasy, gyroskopické přístroje, inerciální přístroje, radionavigační přístroje, radary, odpovídače, zapisovače, komplexní zpracování letových a navigačních parametrů.

Požadavky:

charakteristiky základních RLC a polovodičových prvků, DC a AC zdroje, Ohmův zákon, Theveninův a Nortonův teorém, Faradayův indukční zákon, usměrňovače, napěťový dělič, Wheatstoneův můstek, operační zesilovače a jejich obvodová zapojení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti z oblasti konstrukce, funkce a použití palubních přístrojů a avionických systémů.

Studijní materiály:

Draxler, I. K.: Přístrojové systémy letadel. ČVUT Praha. 1997

Remer, D.: Aircraft systems for pilots. Jeppeson. 1996

JAR-ATPL study guides: Aircraft general knowledge - Instruments

Věk, V.: Letadlové systémy. ČVUT Praha. 1995

Učební texty ATPL - všeobecné znalosti letounů, díl 2.

Kučera, P.: Palubní přístroje 1, diplomová práce. ČVUT FD

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1473806.html