Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obchodně přepravní činnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21OBP Z,ZK 3 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Eva Endrizalová, Peter Vittek
Cvičící:
Eva Endrizalová, Peter Vittek
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:
Požadavky:

2X zápočtová písemka, první v půlce semestru, druhá na posledním cvičení. Přesné termíny jsou vždy oznámeny na začátku semestru. Každá písemka 4 otázky z probraných přednášek za 5 bodů, max. 20 b., min. počet 11. Každou ZP lze 1x opravit. Zápočet udělen po získání min. počtu 22b za obě písemky na konci semestru. Zkouška ústní, termíny vypsané v KOSu.

Osnova přednášek:

01. LETECKÁ DOPRAVA V SOUČASNOSTI – charakteristické vlastnosti, vývoj přepravních objemů (cestující, cargo), LD a globalizace, ekonomika, zaměstnanost, sociální benefity, nehodovost, citlivost LD – bezpečnostní rizika (security), ekonomické krize, meteorologické podmínky, přírodní katastrofy, politické vlivy, váleční konflikty, vývoj ceny ropy, zdravotní rizika.

02. INFRASTRUKTURA A OBCHOD V LETECTVÍ – složky letecké infrastruktury, letiště (kategorie, koncept konektivity), obchod na letištích (provozovatel, uživatel letiště, poskytovatel služeb pozemního odbavování, další subjekty – vztahy, finanční toky), směrnice EU o přístupu na trh odbavování, druhy letecké přepravy, obchodní letecká přeprava (definice, podmínky provozování OLD), svobody vzduchu.

03. LETEČTÍ DOPRAVCI – obchodní deregulace, business model, vývoj, charakteristiky low-cost vs. full servis, struktura nákladů, hybridní obchodní model, privatizace, vlastnictví LS, bankroty, fúze a akvizice, kategorizace LS, případové studie Southwest Airlines, Ryanair, Air New Zealand, Emirates.

04. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA LS – funkce OS, příklady OS leteckých společností, činnosti a organizace, trendy, outsourcing, dceřiné společnosti, holdingové struktury, hybridní OS, schvalování OS Úřadem pro civilní letectví: odpovědné osoby, prezident a generální ředitel společnosti,

05. SPOLUPRÁCE A ALIANCE – code share, block space, proratování, franchising, interline smlouvy (IATA ITA/MITA Interline/Multilateral Traffic Agreement, IATA Clearing House), globální alianční spolupráce: význam, přínos pro LS, ochrana/kontrola hospodářské soutěže, podíly na trhu, Herfindahl – Hirschmanův Index.

06. UKAZATELE VÝKONNOSTI LS A LETIŠŤ – provozní ukazatele: kapacitní (počet letadel, počet letů, počet destinací, počet zaměstnanců, blokové hodiny, uletěná vzdálenost, dostupné sedačko kilometry/tuno kilometry), výkonové (počet cestujících, objem přepraveného nákladů, využité osobo/tuno-kilometry), průměrové (load faktor, průměrná úseková/přepravní vzdálenost, průměrné denní využití letadel), finanční ukazatele (výnosy, náklady, rentabilita, marže, hospodářský výsledek), ukazatele produktivity práce, sledování ukazatelů (vývoj v čase, změny, srovnávání).

07. PŘEPRAVNÍ PROCES – PODMÍNKY, ŠKODY – odbavení k letu, kategorie cestujících a zavazadel, min check-in time, min connecting time, kategorie škod způsobených leteckých provozem, odpovědnosti leteckých společností, Montrealská úmluva (1999), pravidla EU, kategorie škod, limity odpovědnosti, pojištění dopravců – odpovědnostní, havarijní.

08. DISTRIBUČNÍ ŘETEZEC LETENEK – subjekty v DR, jejich funkce a význam: vlastní prodejní systém LS, GDS globální distribuční systémy, meta vyhledávače, online cestovní agentury, IATA NDC New Distribution Capability, cenotvorba, revenue management.

09. LETOVÝ ŘÁD, LIMITY, PLÁNOVÁNÍ – IATA provozní sezóny, plánování LŘ, cíle, strategická, taktická a operativní fáze tvorby LŘ, omezení, limity flotily, vyžití letadel, sloty, slotová kapacita letišť, slotová koordinace, plánování posádek a přiřazení letadel k letům.

10. KVALITA, KONKURENCE, MARKETING – měření kvality služeb letecké dopravy (image společnosti, cena, vlastnosti služby), dimenze hodnocení kvality, subjektivní a objektivní hodnocení, airlines quality rating, úrovně konkurence v letectví, konkurenční strategie, marketingová podpora, specifika marketingu v letectví, design značky a firemní identita (logo, uniformy, web design, design letadel), rebranding.

11. POŘIZOVÁNÍ A VLASTNÍCTVÍ LETADEL – formy pořízení letadel (nákup, leasing, kombinace), vlastnictví vzhledem na způsob pořízení, subjekty ve financování (banky, leasingové společnosti, exportní agentury), dry/wet leasing, A.C.M.I pronájem, leasingové smlouvy – náležitosti, vykazování počtu letadel ve flotile, stáří flotily, životnost dopravních letadel, úrovně údržby, analýza flotil LS.

12. LETECKÉ CARGO – vývoj přepravy zboží letecky, výhody, total costs koncept, typy a druhy leteckého zboží, just-in-time koncept, typy letadel a LS, unit load devices: kontejnery a palety, subjekty v logistickém řetězci přepravy carga, cargo letiště, tarify: IATA objemová hmotnost, kg sazba, poplatky.

13. EMISE – smlouvy o ochraně klimatu, emitenti emisí CO2, podíl LD na produkci, EU ETS, zapojení LD do EU ETS (2012), Fit for 55, Radiative Forcing: měření veškerých emisí skleníkových plynů včetně vodní páry, kondenzační stopy, ICAO CORSIA.

14. HLUK – hluk leteckých motorů v okolí letišť, měření hluku v letectví, efektivní hladina vnímaného hluku, hlukové mapy, provozní postupy letišť ke snížení hluku, hlukové poplatky, ICAO prvky vyváženého přístupu k řízení hluku letadel.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jiří Pruša - Svět letecké dopravy II. rozšířené vydání, Galileo CEE Service ČR s.r.o. 2016, ISBN: 978-80-260-8309-2

Gerald N. Cook, Bruce G. Billig - Airline Operations and Management: A Management Textbook, Routledge 2017

Fangni Zhang and Daniel J. Graham. Air transport and economic growth: a review of the impact mechanism and causal relationships. doi:10.1080/01441647.2020.1738587

Air Transport Action Group. Aviation: Benefits Beyond Borders - 2012 - 2020.

Federal Aviation Administration. The Economic Impact of Civil Aviation on the U.S. -2012 - 2020

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1473706.html