Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost a spolehlivost systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20BAS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základní pojmy bezpečnosti a spolehlivosti v dopravě a její uplatnění. Základní schema a druhy diagnostických systémů. Vyšetřování oblasti přijatelnosti a predikce spolehlivosti. Citlivost v dopravě a citlivostní analýza. Neuronové sítě a další optimalizační algoritmy. Lidský činitel v dopravě. Interakce člověk - systém. Testování operátora na simulátoru a testování reálných situací.

Požadavky:

modely systémů, jejich dekompozice a hierarchie; modelování systémů; matematická analýza funkcí jedné proměnné; pravděpodobnost a statistika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s problematikou spolehlivosti a bezpečnosti umělých systémů a vlivu člověka na systémy včetně diagnostiky.

Studijní materiály:

Novák, M., Votruba, Z., Šebesta, V.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, skripta ČVUT, 2003

Novák, M.: Teorie tolerancí soustav, Praha, Academia, 1987.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1472306.html