Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3D vizualizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14VZ Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Popis a principy 3D modelování. Základní 3D primitiva a základní modifikační a transformační funkce. Seznámení se s SW nástroji pro 3D vizualizaci. Vytváření 3D scény. Modifikace a kombinace 3D primitiv, slučování primitiv. Popsání ploch a práce s nimi. Použití materiálových editorů a práce s texturami. Osvětlení scény, nastavení světelných a materiálových parametrů. Aplikace kamer a snímání. Rendering a vytváření animací.

Požadavky:

základy 2D kreslení a 2D modelování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou 3D prostoru, jeho modelováním a vizualizací. Popsat přechod z 2D do 3D. Vysvětlit základní principy práce s 3D objekty. Popsat základní modely těles a ukázat tvorbu složitějších těles a objektů.

Studijní materiály:

Kulagin: 3ds Max8 Průvodce modelováním a animací

Horová: 3D Modelování a vizualizace v AutoCADu

Theoharis, Papaioannou, Platis, Patrikalakis: Graphics and Visualization: Principles & Algorithms

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471806.html