Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Silnoproudá elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14SE KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Třífázová soustava. Jednofázový transformátor. Trojfázový transformátor. Autotransformátor. Elektromagnet. Stejnosměrný generátor. Druhy stejnosměrných generátorů. Stejnosměrný motor. Druhy stejnosměrných motorů. Střídavé motory. Točivé magnetické pole trojfázového vinutí. Asynchronní motor. Synchronní motor. Střídavý generátor (alternátor).

Požadavky:

řešení elektrických obvodů, teorie elektromagnetického pole (Maxwellovy rovnice)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem tohoto předmětu je naučit studenty principům elektrických strojů: transformátorů, elektromagnetů, elektrických generátorů a motorů.

Studijní materiály:

Malý, K. - Vysoký, P. - Fábera, V.: Základy elektrotechniky a Základy elektroniky (modul 3 a 4). CERM, Brno 2003. s. 169. ISBN 80-7203-315-3.

Janoušek, J. - Suchánek, V.: Základy silnoproudé elektrotechniky. Skriptum ČVUT FEL. ČVUT, Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471506.html