Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy číslicové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ZC Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do logických systémů. Návrh kombinačních a sekvenčních obvodů. Architektura počítačů PC a Von-Neumanova architektura, RISC. Procesor, aritmetika počítačů, řadič, paměti, instrukční sada, základní cyklus počítače. Digitální obvody a převodníky A/D a D/A. Jednočipové mikropočítače. Programovatelné logické obvody FPGA, CPLD. Zobrazovače.

Požadavky:

znalost fyziky, algoritmizace, elektrotechnické principy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání základních vlastností elektronických polovodičových součástech, logických obvodů, architektury počátačů a jejich součástí. Dále pak znalostí o FPGA, PLC a mikrokontrolerech.

Studijní materiály:

Bokr J., Jáneš V.: Logické systémy. Nakladatelství ČVUT, Praha 1999

Fábera V.: Úvod do hardware počítačů, skriptum ČVUT FD, Praha 2005

Katz R. H.: Contemporery Logic Design. The Benjamin/Cummings Pub. Comp. Kalifornia 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1471406.html