Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie řídících systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20TRS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do teorie systémů; lineární, nelineární a kauzální systémy. Teorie signálů, regulační obvody a regulátory. Stabilita a kritéria stability. Řízení a ovládání, principy zpětnovazebního řízení. Adaptivní a expertní řízení.

Požadavky:

základní znalosti matematické analýzy, lineární diferenciální rovnice, integrální transformace

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základními proncipy zpětnovazebního řízení a demonstrace použití těchto principů zejména při řízení dopravních prostředků.

Studijní materiály:

Vysoký P.: Systémy řízení dopravních prostředků, Praha, skripta ČVUT FD, 2004

Hyniová K.: Řídicí technika, Praha, skripta ČVUT FEL, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1470706.html