Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ELN Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Polovodičové diody a tyristor. Aplikace polovodičových diod a tyristoru. Tranzistory. Základní zapojení tranzistorů. Aplikace tranzistorů. Operační zesilovač. Lineární aplikace operačních zesilovačů. Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Kmitočtové charakteristiky. Pasivní kmitočtové filtry. Aktivní kmitočtové filtry. AČ převodníky. ČA převodníky.

Požadavky:

řešení elektrických obvodů, polovodiče, zpětná vazba, spojitý a diskrétní signál, vzorkování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je v první části seznámit studenta se základními polovodičovými součástkami a jejich aplikacemi. Druhá část předmětu je věnována integrovaným obvodům a jejich aplikacím.

Studijní materiály:

Malý, K. - Vysoký, P. - Fábera, V.: Základy elektrotechniky a Základy elektroniky (modul 3 a 4). CERM, Brno 2003. s. 169. ISBN 80-7203-315-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1470606.html